Table of ContentsPreviousNextSearch Knowledge Base

Complete PDF manual
PDF of This Chapter


Återgå till standardinställning av konfiguration och lösenord

I det här avsnittet förklaras hur du kan återgå till fabriksstandardinställningen dvs. ändra routerns administrationslösenord till password och IP-adressen till 192.168.0.1. Du kan ta bort den nuvarande konfigurationen och återgå till fabriksinställningarna på två sätt:


NETGEAR, Inc.
http://www.netgear.com
Table of ContentsPreviousNextSearch Knowledge Base