Table of ContentsPreviousNext

Complete PDF manual
PDF of This Chapter


Opnieuw toegang tot de Router krijgen

De configuratieassistent wordt alleen weergegeven als de router op de fabrieksinstellingen is ingesteld en er geen aanmeldingsnaam of wachtwoord nodig is voor toegang tot de router. Nadat u de router hebt geconfigureerd (of de configuratieassistent hebt overgeslagen), wordt de wizard niet meer weergegeven en dient u zich bij de router aan te melden om er wijzigingen in aan te brengen.

Opmerking: de fabrieksinstellingen worden hersteld als u op de knop voor het herstellen van de fabrieksinstellingen drukt. Raadpleeg "De standaardconfiguratie en het standaard wachtwoord herstellen" on page 2-6 voor meer informatie over deze functie.

Voer de onderstaande stappen uit om met behulp van de aanmeldingsnaam en het wachtwoord toegang tot de router te krijgen.

 1. Maak verbinding met de router door http://www.routerlogin.net in te voeren in de adresbalk van uw browser en op Enter te drukken.

  Afbeelding 1-8

  Tip: u kunt verbinding met de router maken door een van de drie onderstaande URL's in de adresbalk van uw browser in te voeren en op Enter te drukken:
  http://www.routerlogin.net
  http://www.routerlogin.com
  http://192.168.1.1
  De router vraagt u de gebruikersnaam 'admin' en het wachtwoord in te voeren.
 2. Om veiligheidsredenen heeft de router een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Voer als hier om wordt gevraagd admin in als de gebruikersnaam en password als het wachtwoord voor de router. Beide dienen zonder hoofdletters te worden ingevoerd.

  Opmerking: de gebruikersnaam en het wachtwoord van de router zijn niet de gebruikersnaam en het wachtwoord die u gebruikt om verbinding met het internet te maken.
 3. Er wordt een aanmeldingsscherm zoals in de onderstaande afbeelding weergegeven:

  Afbeelding 1-9

  Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in. De website van de router wordt weergegeven.

Klik als de router verbinding heeft met het internet in het menu Web Support (Ondersteuning via het internet) op de koppeling Knowledge Base (Kennisbank) voor ondersteuningsinformatie of op Documentation (Documentatie) voor documentatie voor de router.

Als u niet op Logout (Afmelden) klikt, wordt u na vijf minuten zonder activiteit automatisch door de router afgemeld.


NETGEAR, Inc.
http://www.netgear.com
Table of ContentsPreviousNext